Bảng giá

Quản Lý Phòng và khách (PMS)

Phí thuê 

 
- Thông tin chung/ Dasboard- Tiện ích/ Utilities;25.000 VND/Phòng/Tháng
- Đặt phòng/ Reservation;- Chạy đóng ngày/ End of day;
  Lễ tân/ Reception;- Báo cáo và thống kê/ Reports;
- Thu ngân/ Cashier;- Cấu hình và danh mục/ Maste data
- Buồng phòng/ Housekeeping;- Quản trị hệ thống/ System Management.
Các chức năng nâng cao (tuỳ chọn)
Quản lý cơ sở lưu trú theo chuỗi: 
Quản lý nhiều CSLT bằng một tài khoản duy nhất.
Hệ thống báo cáo theo chuỗi khách sạn.
50.000 VND/CSLT/Tháng
Quản lý phòng khách sạn trên các kênh đặt phòng online (Channel Manager):
Cấu hình kết nối từ phân hệ PMS lên kênh phân phối phòng (CM); 
Cấu hình số lượng phòng/ giá bán trên các kênh OTA theo từng loại phòng; 
Cung cấp chức năng đồng bộ thông tin đặt phòng về hệ thống PMS;
Hệ thống báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của khách sạn trên các kênh OTA.
50.000 VND/CSLT/Tháng 
Quản lý đặt phòng (Booking Engine):
Cung cấp chức năng để nhúng booking engine lên các website của khách sạn đang có để cho khách đặt phòng trực tuyến;
Cung cấp chức năng đồng bộ đặt phòng trực tuyến thành công về phân hệ PMS;
Cung cấp các chức năng cho phép tích hợp thanh toán trực tuyến;
Hệ thống báo cáo và thống kê tình trạng đặt phòng trực tuyến và thanh toán.

100.000 VND/CSLT/Tháng

và 5% doanh thu phòng từ BE

 

Phí Thuê

25.000 vnd
/phòng/tháng
 • Quản lý phòng và khách (PMS)
 • Thông tin chung/ Dashboard;
 • Đặt phòng/ Reservation;
 • Lễ tân/ Reception;
 • Thu ngân/ Cashier;
 • Buồng phòng/ Housekeeping;
 • Tiện ích/ Utilities;
 • Chạy đóng ngày/ End of day;
 • Báo cáo & thống kê/ Reports;
 • Cấu hình và danh mục/ Master data;
 • Quản trị hệ thống/ SystemManagement.
Các chức năng nân cao (tuỳ chọn)
 • Quản lý cơ sở lưu trú theo chuỗi:
 • (50.000 VNĐ/CSLT/tháng)
 • Quản lý nhiều CSLT bằng một tài khoản duy nhất.
 • Hệ thống báo cáo theo chuỗi khách sạn

 • Quản lý phòng khách sạn trên các kênh đặt phòng online (CM):
 • (100.000 VNĐ/CSLT/tháng)
 • Cấu hình kết nối từ phân hệ PMS lên kênh phân phối phòng (Channel Manager);
 • Cấu hình số lượng phòng/giá bán trên các kênh OTA theo từng loại phòng;
 • Cung cấp chức năng đồng bộ thông tin đặt phòng về hệ thống PMS;
 • Hệ thống báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của khách sạn trên các kênh OTA.

 • Quản lý đặt phòng (BE):
 • (100.000 VNĐ/CSLT/tháng và 5% doanh thu phòng từ BE)
 • Cung cấp chức năng để nhúng booking engine lên các website của khách sạn đang có để cho khách đặt phòng trực tuyến;
 • Cung cấp chức năng đồng bộ đặt phòng trực tuyến thành công về phân hệ PMS;
 • Cung cấp các chức năng cho phép tích hợp thanh toán trực tuyến;
 • Hệ thống báo cáo và thống kê tình trạng đặt phòng trực tuyển và thanh toán.

 

Nếu khách sạn trên 80 phòng và có kinh doanh dịch vụ ăn uống liên hệ qua hotline , email: ihotel@fpt.com.vn hoặc gọi trực tiếp số điện thoại 1900 6360 24

Quản lý phòng và khách (PMS)

 • Thông tin chung/ Dashboard;
 • Đặt phòng/ Reservation;
 • Lễ tân/ Reception;
 • Thu ngân/ Cashier;
 • Buồng phòng/ Housekeeping;
 • Tiện ích/ Utilities;
 • Chạy đóng ngày/ End of day;
 • Báo cáo & thống kê/ Reports;
 • Cấu hình và danh mục/ Master data;
 • Quản trị hệ thống/ SystemManagement.

25.000 VND

/ phòng/ tháng